Nhà Chung Tập 34


1,161 Views
Dec 30, 2019

Vietnamese drama scene: a woman gets kidnapped and placed in the trunk of a white sedan. Nice closeup of her passing out. The bad guy stops at the side of the road to check up on her. Yep, still unconscious. Full name: Nhà Chung Tập 34 | Hồng Vân, Kiều Minh Tuấn, Khả Như, Diệu Nhi, Khương Ngọc | Phim Truyện Việt Nam [Source](https://www.youtube.com/watch?v=o9JgwwAM5eM)